Αντιγήρανση: Γεροντική ηλικία και έλλειψη ψευδαργύρου©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη (MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach) και των συνεργατών του.

Zincobell: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν online μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Zincobell


  Περίληψη άρθρου

Στα ηλικιωμένα άτομα είναι πολύ συχνή η έλλειψη ψευδαργύρου. Ta άτομα αυτά πρέπει να προσέχουν τη διατροφή τους και να σιτίζονται με τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο. Αν παρά ταύτα υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις έλλειψης ψευδαργύρου, η συμπληρωματική χορήγηση μιας ευαπορρόφητης μορφής ψευδαργύρου θα αποκαταστήσει την έλλειψη και θα αποτρέψει την ανοσογήρανση.

Έχει αναφερθεί ότι η ήπια έλλειψη ψευδαργύρου είναι σημαντικό κλινικό πρόβλημα για τα ηλικιωμένα άτομα. Μόνο το 42,9% των ηλικιωμένων ατόμων προσλαμβάνουν καθημερινά επαρκείς ποσότητες ψευδαργύρου
Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φλάμπουρο Λουτρακίου, 20300, Τ. 27440 23768, 6944280764 

www.gelis.gr   www.pharmagel.gr   pharmage@otenet.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Συμπληρωματική Ιατρική, Κλινική Φαρμακολογία, Ιατρική Διατροφολογία 
Αικατερίνη Γκέλη 
Ιατρός, 

Ακτινοδιαγνώστρια 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην Ιατρική Διατροφολογία,
Ακτινοδιαγνωστική και 
Υπερηχογραφική Διαγνωστική
Περιβαλλοντική Ιατρική, 
Συμπληρωματική Ιατρική
Διεύθυνση Ιατρείου:
Παπαληγούρα 16, Άσσος 
Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,
6944644820 
email:kgkeli@hotmail.com
Ως καθημερινή επαρκής προσλαμβανόμενη ποσότητα ψευδαργύρου ορίζεται η ποσότητα που είναι >67% της Συνιστώμενης Καθημερινής Πρόσληψης ψευδαργύρου (RDA)][1].
 Αυτά τα δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες [2-6].

Στην τελευταία δημοσίευση [6], το 44% των ανδρών και το 27% των γυναικών (μέσος όρος ηλικίας 65-80 έτη) δεν φθάνουν την Συνιστώμενη Καθημερινή Δόση ψευδαργύρου.

Επιπλέον, στο Third National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) τεκμηριώνεται μια ελάττωση της πρόσληψης ψευδαργύρου από τα ηλικιωμένα άτομα (που ορίζεται ως το >77% της RDA)[6].

Αυτός ο περιορισμός της πρόληψης ψευδαργύρου δια των τροφών στα ηλικιωμένα άτομα οδηγεί σε ελαττωμένη ενδοκυτταρική βιοδιαθεσιμότητα ιόντων του ψευδαργύρου, που έχει αποδειχτεί χρησιμοποιώντας μια ειδική φθορίζουσα μύλη ψευδαργύρου  [7].

Μπορεί οι μετρήσεις των επιπέδων του ψευδαργύρου να βρίσκονται στον ορό, μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Παρά τούτο η βιοδιαθεσιμότητα των ενδοκυτταρικών ιόντων του ψευδαργύρου να είναι χαμηλή, πράγμα που οδηγεί σε έλλειψη ψευδαργύρου.

Αυτό σημαίνει ότι η μέτρηση των επιπέδων του ψευδαργύρου στον ορό μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

Δηλαδή, τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να έχουν έλλειψη ψευδαργύρου, αλλά τα επίπεδα του ψευδαργύρου στον ορό τους να είναι κανονικά [8].

Αυτό με τη σειρά του δεν αντανακλά την χαμηλή πρόσληψη του ψευδαργύρου [3].

Μια τέτοια ελάττωση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της γήρανσης του οργανισμού.

Μεταξύ αυτών των παραγόντων περιλαμβάνεται και η τροποποίηση της εντερικής απορρόφησης, η τροποποίηση των πρωτεϊνών μεταφοράς ψευδαργύρου, η ανεπαρκής μάσηση, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και ο ανταγωνισμός μεταξύ του ψευδαργύρου και άλλων δισθενών ιχνοστοιχείων (χαλκός,  σίδηρος, ασβέστιο και σελήνιο) ή βιταμινών.

Τα ηλικιωμένα άτομα επιδεικνύουν έναν περιορισμό της ενδοκυτταρικής απορρόφησης ψευδαργύρου, σε σύγκριση με τα νέα και ενήλικα άτομα, λόγω κυτταρικής γήρανσης, η οποία ανταποκρίνεται λιγότερο προς τον ψευδάργυρο, λόγω τροποποίησης των γονιδιακών εκφράσεων μερικών μεταφορέων (πρωτεϊνών) ψευδαργύρου (Zip 1, Zip 2,  και Zip 3) επί των κυτταρικών μεμβρανών [9] και την παραγωγή μεταλλοθειονεϊνης.

Εναλλακτικά, επιγενετικοί μηχανισμοί (κληρονομούμενοι μηχανισμοί, που δεν προκαλούνται μέσω αλλαγών της αλληλουχίας του DNA), θα μπορούσαν να συμβούν στην προαγωγική περιοχή των μεταφορέων (πρωτεϊνών) του ψευδαργύρου, οδηγώντας σε μια υπερμεθυλίωση των γονιδίων με επακόλουθο την ελάττωση της απορρόφησης του ψευδαργύρου από τον εντερικό βλεννογόνο, όπως υποτίθεται ότι γίνεται με τον μεταφορέα ψευδαργύρου   ΖnTS, [10].

Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το ποιος μηχανισμός ευθύνεται στην μη απορρόφηση του ψευδαργύρου, η πρόληψη ψευδαργύρου από τη διατροφή και την εντερική του απορρόφηση είναι ελλειπής στα ηλικιωμένα άτομα.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της εκδήλωσης μιας διαταραχής του ανοσοποιητικού συστήματος και πρόκλησης μιας εκφυλιστικής νόσου, που έχει σχέση με το γήρας.


Η συμπληρωματική χορήγηση ψευδαργύρου μπορεί να αναδομήσει τις αλλαγές του ανοσοποιητικού συστήματος των ηλικιωμένων, οδηγώντας τους σε ένα υγιές γήρας.

Οι διάφορες κλινικές μελέτες χορήγησης ψευδαργύρου, συμπληρωματικά δίδουν αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιλογή  ακατάλληλων συμπληρωμάτων ψευδαργύρου, με αναποτελεσματική δράση και τελικά, τοξική δράση στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα ηλικιωμένα άτομα με ειδικό πολυμορφισμό ιντερλευκίνης 6 (IL6) (φορείς GG αλληλίων, ονομαζόμενοι C) είναι επιρρεπέστερα στην αποτελεσματικότερη συμπληρωματική λήψη ψευδαργύρου, σε σύγκριση προς τον υπόλοιπο γεροντικό πληθυσμό, ο οποίος με την δημιουργία ορθών διατροφικών συνηθειών, τη λήψη τροφών πλουσίων σε ψευδάργυρο (Μεσογειακή δίαιτα), μπορεί να αποκαταστήσει την έλλειψη ψευδαργύρου και το διαταραγμένο ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Επειδή στα ηλικιωμένα άτομα είναι πολύ συχνή η έλλειψη ψευδαργύρου, τα άτομα αυτά πρέπει να προσέχουν τη διατροφή τους και να σιτίζονται με τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο.
Αν παρά ταύτα υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις έλλειψης ψευδαργύρου, η συμπληρωματική χορήγηση μιας ευαπορρόφητης μορφής ψευδαργύρου θα αποκαταστήσει την έλλειψη και θα αποτρέψει την ανοσογήρανση.

Μια ιδιαίτερα  ευαπορρόφητη μορφή ψευδαργύρου είναι ο πικολινικός ψευδάργυρος [11, 12]. Η απορροφητικότητα του πικολινικού ψευδαργύρου  ενισχύεται περισσότερο, όταν συγχορηγείται μαζί με βιταμίνη C [13].
Tο Zincobell είναι συμπλήρωμα διατροφής, του οποίου κάθε κάψουλα  περιέχει 10mg πικολινικού ψευδαργύρου   και αντί εκδόχων και χημικών συντηρητικών  119mg βιταμίνης C.
 
Η δόση του Zincobell  στα ηλικιωμένα άτομα κυμαίνεται από 10mg έως 40mg ημερησίως, που λαμβάνονται μαζί με το φαγητό και ποτέ με άδειο στομάχι. Οι δόσεις του Zincobell  άνω των 40mg ημερησίως μπορεί να προκαλέσουν, κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές (συνήθως ναυτία, έμετο).
Αν χορηγηθούν δόσεις μεγαλύτερες των 50mg  ημερησίως, για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί έλλειψη χαλκού και εξαιτίας της, αναιμία. 


Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Mocchegiani E, Romeo J, Malavolta M, Costarelli L, Giacconi R, Diaz LE, Marcos A. Zinc: dietary intake and impact of supplementation on immune function in elderly. Age (Dordr). 2013 Jun;35(3):839-60.

2. Andriollo-Sanchez M, Hininger-Favier I, Meunier N, Toti E, Zaccaria M, Brandolini-Bunlon M, Polito A, O’Connor JM, Ferry M, Coudray C, Roussel AM. Zinc intake and status in middle-aged and older European subjects: the ZENITH study. Eur J Clin Nutr. 2005;59:S37–S41. [PubMed]

3. Mocchegiani E, Bürkle A, Fulop T. Zinc and ageing (ZINCAGE project) Exp Gerontol. 2008;43:361–362. [PubMed]

4. Kogirima M, Kurasawa R, Kubori S, Sarukura N, Nakamori M, Okada S, Kamioka H, Yamamoto S. Ratio of low serum zinc levels in elderly Japanese people living in the central part of Japan. Eur J Clin Nutr. 2007;61:375–381. [PubMed]

5. Max Rubner-Institut (MRI) (editor) (2008) Nationale Verzehrstudie; Federal Research Institute of Nutrition and Food. Karlsruhe, Germany.

6.Briefel RR, Bialostosky K, Kennedy-Stephenson JJ, McDowell MA, Ervin RB, Wright JD. Zinc intake of the U.S. population. Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey 1988–1994. J Nutr. 2000;130:1367S–1373S. [PubMed]

7. Haase H, Hebel S, Engelhardt G, Rink L. Flow cytometric measurement of labile zinc in peripheral blood mononuclear cells. Ann Biochem. 2006;352:222–230. [PubMed]

8. Mocchegiani E, Costarelli L, Giacconi R, Cipriano C, Muti E, Tesei S, Malavolta M. Nutrient-gene interaction in ageing and successful ageing. A single nutrient (zinc) and some target genes related to inflammatory/immune response. Mech Ageing Dev. 2006;127:517–525. [PubMed]

9. Giacconi R, Malavolta M, Costarelli L, Busco F, Galeazzi R, Bernardini G, Gasparini G, Mocchegiani E (2011) Comparison of intracellular zinc signals in non-adherent lymphocytes from young-adult and elderly donors: role of zinc transporters (Zip-family) and pro-inflammatory cytokines. J Nutr Biochem (in press) [PubMed]

10. Coneyworth LJ, Mathers JC, Ford D. Does promoter methylation of the SLC30A5 (ZnT5) zinc transporter gene contribute to the ageing-related decline in zinc status? Proc Nutr Soc. 2009;68:142–147. [PubMed]

11. Eugenio Mocchegiani, Javier Romeo, Marco Malavolta, Laura Costarelli, Robertina Giacconi, Ligia-Esperanza Diaz, Ascension Marcos. Zinc: dietary intake and impact of supplementation on immune function in elderly. Age (Dordr) 2013 June; 35(3): 839–860.

12.Barrie SAWright JVPizzorno JEKutter EBarron PC. Comparative absorption of zinc picolinate, zinc citrate and zinc gluconate in humans.Agents Actions. 1987 Jun;21(1-2):223-8.

13. Linus Pauling Institute : Micronutrient Information Center  Zinc, Last updated 6/11/15  

144.Gromova OATorshin IYPronin AVKilchevsky MA. [Synergistic application of zinc and vitamin C to support memory, attention and the reduction of the risk of the neurological diseases]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2017;117(7):112-119. 

Σημείωση:Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.

 
Λιανική τιμή: 16.36€


...


  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του zinc.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.